کارت اینترنت

کارت اینترنت آشنا ( ویژه مشهد ) :

با خرید کارت اینترنت آشنا می توانید از اینترنت Dial-up در شهر مشهد استفاده نمایید.
جهت مشاهده گزارش کارکرد و باقیمانده اعتبار خود به این سایت مراجعه نمایید.

شماره اتصال به شبکه: ۹۷۱۶۰۰۲

برای اطلاع از شرایط ارائه خدمات شرکت آشنا میتوانید با خدمات مشترکین به شماره ۰۵۱۱۶۰۶۳۰۰۰ تماس بگیرید.

جهت خرید آنلاین کارت اینترنت آشنا به این آدرس مراجعه نمایید.